RelatioNet, נצר אחרון

מיזם RelatioNet, אשר פועל היום בחסותה של המכללה האקדמית יהודה ושומרון באריאל, הוא מיזם בינלאומי הרותם את האינטרנט לאיתור ענפי משפחה שאיבדו זה את זה בזמן השואה. במסגרת המיזם, פועלים תלמידי תיכון לתעד את קורותיהם של ניצולי שואה ולחקור את שורשיהם (ובתוך כך, לאתר קרובי משפחה), כאשר תהליך העבודה כולל שימוש ביישומים מקוונים (אותם מכירים תלמידי התיכון היטב) ומלווה בבלוג. המיזם נוסד על ידי צבי שוורצמן ויצחק פומרנץ בשנת 2004.

מיזם-בן של RelatioNet הוא "נצר אחרון", הנועד לאתר קרובי משפחה של חללי צה"ל אשר הוגדרו כ"נצר אחרון" למשפחתם (בדרך כלל, צעירים אשר הגיעו מאירופה אחרי מלחמת העולם השנייה ואיבדו את כל בני משפחתם בשואה). חלל "נצר אחרון" אותו חקרתי הוא יוסף באומינגר, ובבלוג אשר הקמתי לליווי תהליך המחקר מתועדים סיפורו וסיפורים אודות גילוי קרוביו.

[לאתר RelatioNet]

[לאתר "נצר אחרון"]

אפשרות הוספת התגובות סגורה.